How we use this information

September 14, 2016

In Finnish Below

INVENTURE REGISTER OF POTENTIAL EMPLOYEES

Venture capital company Inventure Oy (later Inventure, including parent company and Inventure portfolio companies) respects its customers’ privacy, when handling their personal data. In addition to the commonly accepted data privacy principles, Inventure follows and respects the Finnish Data Act.

 

INTENTION FOR HANDLING INFORMATION

Inventure collects personal data in order to efficiently match potential employees with potential employers among Inventure portfolio companies. The information can help potential employees get hired for relevant positions faster. Systematic collection of information allows Inventure to better serve our portfolio companies, as well as their potential employees. The information will also be used for a newsletter to potential employees, which informs about new relevant career opportunities in the portfolio companies. Newsletter registration is optional.

 

INFORMATION PROVIDED TO POTENTIAL EMPLOYEES

Inventure aims to be open, when handling personal data. If you have any questions on how we handle the personal data (“rekisteriseloste”), please contact us at info@inventure.fi. This description includes name of the register, intention of the service, the information that is collected, sources of information, distribution of information, privacy policies and Inventure contact details.

 

ACQUIRING AND USING INFORMATION

Inventure uses only the information provided by potential employees or employers. As a potential employee, you have a right to check the information provided and forbid the usage of it at any time. You are also allowed to request the removal of your data from the register. Old data will be securely removed.

Inventure does not distribute any personal data outside its customer base without an approval of the potential employee. The information will not be moved or handled outside EU, or European Economic Area.

 

 

INVENTUREN HENKILÖREKISTERI

Pääomasijoitusyhtiö Inventure Oy (jäljempänä Inventure, käsittäen sen emo- ja portfolioyritykset) käsittelee henkilötietoja asiakkaidensa yksityisyyttä kunnioittaen ja noudattaen Suomen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyviä tietosuojaperiaatteita.

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TAVOITTEET

Inventuren keräämien henkilötietojen käsittelyn päämääränä on, että oikeat työntekijät löytäisivät mahdollisimman tehokkaasti oikeat työnantajat, ennen kaikkea Inventuren portfolioyhtiöistä. Tätä tarkoitusta varten Inventure kerää työnhakijoiksi rekisteröityvistä henkilöistä heidän työllistymistään ja oikeaa sijoittamistaan palvelevia tietoja. Tietojen keräämisen ja käytön systematisoinnilla pyritään tehostamaan Inventuren toimintaa ja tarjoamaan sekä työnhakijoille että potentiaalisille rekrytoijille nopeampaa ja parempaa palvelua. Tämä sisältää esimerkiksi uutiskirjeen lähettämistä potentiaalisille työnhakijoille, joka sisältää kyseiselle henkilölle sopivia avoimia työpaikkoja. Uutiskirjeeseen voi erikseen antaa luvan hakiessaan työpaikkaa tai kirjautuessaan rekisteriin.

 

TYÖNHAKIJAN INFORMOINTI

Inventure perustaa henkilötietojen käsittelyn avoimuuteen. Tämän takia, Inventuren pyyntönä on, että kaikki potentiaaliset työnhakijat, jotka haluavat tutustua tietojärjestelmään kuvaavaan rekisteriselosteeseen, lähettävät henkilökohtaisesti sähköpostia osoitteeseen info@inventure.fi. Rekisteri ilmaisee rekisterinpitäjän, rekisterin nimen, käsittelyn tarkoitukset, kerättävät tiedot, tietolähteet, luovutuskohteet ja rekisterin tietosuojaperiaatteet.

 

TIETOJEN HANKKIMINEN JA KÄYTTÄMINEN

Inventuren tietojen käsittely perustuu aina työnhakijan itse tai työnantajayrityksen antamiin tietoihin. Hakijoilla on milloin tahansa oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja kieltää tarpeettomien tietojen käsittely, sekä pyytää että tiedot poistetaan Inventuren rekisteristä. Inventure käsittelee vain palvelun toteuttamisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tarpeettomat tai vanhentuneet henkilötiedot hävitetään turvallisesti.

Inventure ei luovuta rekisteriin kerättyjä henkilötietoja asiakaskuntansa ulkopuolelle, ellei tietojen luovuttamiseen ole erikseen palvelukohtaisesti pyydetty suostumusta. Tietoja ei siirretä eikä käsitellä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

SHARE THE STORY